محصولات

محصولات

شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو
پست پیش ساخته کمپکت بدنه بتنی نیمه دفنی با پشتوانه طراحی کیوسک از شرکت UESA آلمان ...
پست های موبایل جهت استفاده در شرایط اضطراری یا بهره برداری های موقت طراحی شده اند...
پست پدمانتد نیمه روغنی و تمام روغنی با پشتوانه دانش طراحی ترانسفورماتور از زیمنس آلمان ...
پست های دفنی جهت بهینه کردن فضای نصب، در فضای خالی زیر زمین نصب و در شبکه های توزیع شهرری و صنعتی به کار می رود...
پست های یونیت عمدتاً برای مناطق بسیار گرم و شرجی بالا طراحی شده اند...
این تابلو ها در قالب طرح های استاندارد که از جانب شرکت برق اعلام شده، تولید می گردد...
این تابلو ها در قالب طرح های استاندارد که از جانب شرکت برق اعلام شده، تولید می گردد...
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو محفوظ میباشد.