تابلوهای فشار متوسط

تابلوهای فشار متوسط

پست های پیش ساخته کمپکت
تابلوهای فشار متوسط
 تابلوهای فشار متوسط مورد استفاده از نوع کمپکت و به صورت (Air Insulated System ) AIS و یا (Gas Insulated System ) GIS می باشد.
مشخصات
 •  هر سلول سکسیونر 630A - SF6 قابل قطع زیر بار با سکسیونر ارت دارای قابلیت موتور دار شدن می باشد. ؛
 •  هر سلول سکسیونر فیوزدار 200A - SF6 قابل قطع زیر بار با سکسیونر ارت و فیوزهای 20kV دارای قابلیت موتوردار شدن و مجهز به سیستم Coil Shunt Trip می باشد. ( فیوزهای مورد استفاده از نوع HV_HRC با طول 442 میلی متر می باشد ).
 •  هر سلول سکسیونر ساده SF6 با دژنکتور خلاء موتوردار 630A دارای رله ثانویه تغذیه جدا ( با حفاظت های ارت فالت و جریان زیاد و اتصال کوتاه ) و 3عدد ترانس جریان حفاظتی می باشد.
 •  هر سلول سکسیونر ساده SF6 با دژنکتور SF6 موتوردار 630A دارای رله ثانویه تغذیه جدا ( با حفاظت های ارت فالت و جریان زیاد و اتصال کوتاه ) و 3 عدد ترانس جریان حفاظتی می باشد
 •  کلیه سلول ها دارای مقسم خازنی و نشانگر ولتاژ ( neon indicator ) سه فاز هستند.
 •  سطح اتصال کوتاه سلولهای فشار متوسط حداقل 16KA/ISEC می باشد.
 •  درجه حفاظت تابلو مطابق استاندارد تابلوهای فشار متوسط Indoor معادل IP2X می باشد.
 •  دژنکتور ها قابلیت نصب رله های ثانویه تغذیه جدا و خود تغذیه با مارک های مورد تأیید شرکتهای توزیع برق و شرکت توانیر را دارند.
 •  اینترلاک استاندارد سکسیونر قابل قطع زیر بار سکسیونر ساده و سکسیونر فیوزدار ، عدم امکان باز شدن درب سلول در حالات وصل و قطع سکسیونر می باشد و فقط در وضعیت ارت امکان باز کردن درب سلول سکسیونر وجود دارد.
 •  بر روی سکسیونر ورودی ( یک سلول از مجموعه ) نشانگر خطای نوع FIair22D ( با ترانس های حفاظتی Split Core ،چراغ چشمک زن و نمایشگر ) برای حفاظت های Over current & Earth fault نصب می شود.
 •  در دو نوع GIS و AIS
 •  ولتاژ تا 40.5 کیلوولت و جریان تا 500 آمپر
 •  ساختار ماژولار
 •  قابليت توسعه
 •  بدون نياز به تعمير و نگهداري
 •  نياز به حداقل فضاي نصب
 •  مجهز به اينترلاك­هاي كامل مطابق با استاندارد
 •  بهره برداري آسان و ايمني بالا و مقاوم در برار خوردگی
 •  قابلیت نصب در فضای داخلی و خارجی
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو محفوظ میباشد.