تابلوهای فشار ضعیف

تابلوهای فشار ضعیف

پست های پیش ساخته کمپکت
تابلوهای فشار ضعیف
 تجهیزات فشار ضعیف در قالب طرح های استاندارد که از جانب شرکت برق اعلام شده است ، تولید می گردد. لیست تجهیزات با توجه به تنوع ظرفیت پست ها در جداول مربوط به هر یک ارائه شده است. قابل ذکر است که تابلوهای فشار ضعیف شامل بورد کامل ( با مدار تغذیه روشنایی معابر یا تابلوی فشار ضعیف بدون فیدر روشنایی معابر ) و طرح یک کلید اتوماتیک فشار ضعیف مشخصاً برای پست های انحصاری می باشد، تجهیزات فشار ضعیف عبارت است از کلید اتوماتیک کمپکت قابل تنظیم، ترانس جریان فشار ضعیف برای اندازه گیری جریان مدار اصلی و ترانس جریان برای فیدر روشنایی معابر، کلید فیوزهای عمودی سه فاز با قابلیت قطع تکفاز برای فیدرهای خروجی، کنتاکتور، ساعت فرمان نجومی، ثبات دیجیتالی، فیوزهای کاردی و سایر لوازم و متعلقات تابلویی می باشد.
 لازم بذکر است که جهت نصب کنتور دیجیتال غیر مستقیم در فیدر روشنایی امکانات مورد نیاز در نظر گرفته می شود اما تأمین و نصب کنتور بعهده و هزینه خریدار یا شرکت توزیع نیروی برق می باشد.
  •  Up to 690 V – 6300A
  •  تابلوهاي فشار ضعيف توزيع
  •  تابلوهاي كنترلي
  •  بانك­هاي خازني
  •  تابلوهاي AVR
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو محفوظ میباشد.