پست های دفنی

پست دفنی (زیر زمینی)

پست های پیش ساخته کمپکت
پست دفنی
 پست های دفنی دارای اتاقک بتنی می باشند که کلاً داخل زمین دفن می گردد و همانند حوضچه ای تجهیزات پست را درون خود جای می دهد. بدین ترتیب فضایی از سطح اشغال نمی شود. این اتاقک از بتن مسلح با درجه سیمان C30/37 ساخته شده و قسمت بیرونی آن با یک لایه ضد آب پوشیده است و در دیواره های آن فقط دریچه های ورود و خروج کابل قرار دارد که پس از عبور کابل ها به طور کامل آببندی می شود.
تمهیدات
دریچه بهره برداری، دریچهی دسترسی به تجهیزات و دریچه های ورود و خروج هوا در بالای (سقف) پست پیش بینی شده است و کلیه تمهیدات لازم جهت جلوگیری از نفوذ آب های سطحی به داخل پست در نظر گرفته شده است. با این وجود جهت شرایط اضطراری مانند جاری شدن سیل و ... تمهیدات خاصی منظور شده است:
 •  سنسورهای تشخیص سطح آب (در سطوح مختلف) ؛
 •  دما سنج و رطوبت سنج ؛
 •  دمپر های موتوردار (در مسیر دریپه های ورود و خروج هوا)؛
 •  موتورهای تخلیه آب؛
 •  تابلوی فرمان؛
تابلوی فرمان داده های ارسالی از دما سنج، رطوبت سنج و سنسورهای تشخیص سطح آب را دریافت و پردازش می کند و بر آن اساس فرامین لازم را به ترتیب به موتورهای تخلیه آب، دمپر های موتوردار و تابلوی فشار متوسط صادر می کند و با توجه به تنظیمات صورت گرفته، وضعیت موجود را از طریق پیامک به بهره بردار و مسئولین مربوطه خبر می دهد.
تجهیزات مورد استفاده
 تابلوی فشار متوسط

تابلوهای فشار متوسط سه سلولی GIS شامل : یک فیدر ترانسفورماتور با سکسیونر قابل قطع زیر بار سه وضعیتی همراه با حفاظت فیوزی HV - HRC Fuse یا دژنکتور و سکسیونر ارت همراه با حفاظت Self Power ، دو فیدر ورودی - خروجی با سکسیونر قابل قطع زیر بار سه وضعیتی

  ترانسفورماتور

ترانسفورماتور هرمتیک روغنی با بوشینگ های Plug-in

 تابلوی فشار ضعیف

با یک کلید اتوماتیک اصلی موتوردار (جهت امکان قطع و وصل بدون نیاز به ورود به داخل پست)

 اتصالات بین تجهیزات
 اتصال تابلوی فشار متوسط و ترانسفورماتور با استفاده کابل فشار متوسط XLPE و سرکابل های Plug-in ؛

 اتصال تابلوی فشار ضعیف و ترانسفورماتور با استفاده از کابل فشار ضعیف و کابلشو ؛

در پست های دفنی به جای استفاده از یک تابلوی فشار متوسط و یک ترانسفورماتور جداگانه، می توان از یک ترانسفورماتور هرمتیک گازی با ساختاری مشابه پست پدمانتد تمام رغنی استفاده کرد که در آن اکتیو پارت، تجهیزات سوئیچینگ فشار متوسط و تجهیزات حفاظتی ترانسفورماتور در داخل یک مخزن مشترک روغن قرار گرفته اند. تفاوت این ترانسفورماتور با ترانسفورماتور پست های پدمانتد تمام روغنی، چیدمان تجهیزات بر روی دکل ترانسفورماتور به جای دیواره آن می باشد تا امکان بهره برداری آنها از بالا وجود داشته باشد.

 •  تا توان 1000kVA و سطح ولتاژ 36kv
 •  دارای حداقل نشیمن ممکن
 •  دسترسی آسان به تابلوها
 •  استفاده از تجهیزات با ایمنی بالا
 •  تهویه طبیعی با درجه حفاظت مناسب
 •  مقاوم در برابر خوردگی
 •  جانمایی بهینه تجهیزات با دسترسی آسان
تمامی حقوق مادی و معنوی متعلق به شرکت توسعه پست های ایران ترانسفو محفوظ میباشد.